fbpx

WAT ALS MIJN KIND DE (NA)VULLING HEEFT OPGEDRONKEN?

Bel bij orale inname meteen het antigifcentrum op het nummer: 070 24 52 45. Hou de verpakking en verstuiver bij de hand voor meer informatie over de werkende bestanddelen.