fbpx

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; verwijder uw contactlenzen indien nodig. Blijf spoelen. Raadpleeg een arts bij aanhoudende oogirritaties en hou de verpakking/inhoud bij de hand.