Plantaardige oorsprong
Verkrijgbaar bij uw apotheker
  • NL
  • FR

Muggen

Muggen zijn eenvoudig gesteld een primitieve versie van de vlieg en hebben een klein, smal en fragiel lichaam, zes dunne pootjes, meestal twee veerachtige antennes om geur waar te nemen en een kleine kop met zuigsnuit. Ze staan bekend als vervelende vampiristische wezens, omdat ze bloed zuigen – meer bepaald de vrouwtjes tijdens de aanmaak van de eitjes. Bij de mens resulteert dat meestal in een jeukende rode bult.

Gebruiksaanwijzing

Verstuif Pistal gedurende 4 à 5 seconden rechtstreeks op de muggen of in de ruimte waar de muggen zich bevinden. Voor een optimaal resultaat en comfort is het aangewezen de ruimte af te sluiten en te verlaten gedurende 15 minuten. Daarna de ruimte voldoende verluchten.

Vliegen

Vliegen (Brachycera) vormen een onderorde van de tweevleugeligen (Diptera). De onderorde omvat zo'n 120 families. De belangrijkste karakteristiek van vliegen binnen de orde van de tweevleugeligen is dat zij sterk gereduceerde antennes hebben.

Gebruiksaanwijzing

Verstuif Pistal gedurende 4 à 5 seconden rechtstreeks op de vliegen of in de ruimte waar de vliegen zich bevinden. Voor een optimaal resultaat en comfort is het aangewezen de ruimte af te sluiten en te verlaten gedurende 15 minuten. Daarna de ruimte voldoende verluchten.

Vlooien

Vlooien kunnen niet vliegen maar behoren toch tot de orde van de gevleugelde insecten. Ze hebben een afgeplatte en sterk aangepaste lichaamsbouw en krachtige springpoten en zijn 1 tot 3 millimeter groot. Vlooien zijn bloedparasieten van de gewervelden en sommige soorten bijten zelfs huisdieren en mensen. Ze worden dan ook gezien als één van de belangrijkste plaaginsecten. Vlooien kunnen enkel leven bij dieren met lichaamsbeharing of een verenkleed, zoals zoogdieren of vogels. De eitjes en larven zitten niet alleen rond de slaapplaats van het dier, maar ook in de vloerbedekking.

Gebruiksaanwijzing

Rechtstreeks verstuiven op rug, nek en buik van alle volwassen huisdieren, behalve katten en kleine vogels. Bij gebruik op jonge of kleine dieren is het aangeraden om de verstuivingsduur zo kort mogelijk te houden of eerst een kleine dosis te verstuiven op een doek en zo de vacht te behandelen. Ook de slaapplaats van het dier (of de plaats waar het vaak komt) behandelen.

Bedwantsen

Bedwantsen zijn kleine roodbruine insecten met een breed en afgeplat lichaam van 5 tot 6 millimeter lang. Overdag rusten ze in spleten en onder randjes van vloerbedekking, plinten, matrasranden en meubelen in de slaapkamer. ’s Nachts voeden ze zich met bloed ter hoogte van de benen met behulp van hun steeksnuit. Deze bestaat uit een eerste buisje dat bloed zuigt en een tweede dat verdovende en anti-stollende stoffen injecteert. De steekwondjes zien eruit als kleine rode bultjes en lijken sterk op muggenbeten.

Gebruiksaanwijzing

Tracht de rustplekken van het insect te vinden en te behandelen. De behandeling is moeilijk en meerdere malen verstuiven is nodig.

Luizen

Luizen zijn kleine insecten die leven tussen de haren van de mens. Ze hebben zes poten en zijn grijswit tot bruin van kleur. Bij voorkeur zitten ze op warme, vochtige en donkere plaatsen, zoals achter de oren of in de nek, en klampen zich hierbij met hun pootjes stevig vast aan de haren. Een luis voedt zich verschillende keren per dag door het zuigen van kleine hoeveelheden bloed door de hoofdhuid. Tijdens het voeden komt er speeksel van de luis vrij, wat jeuk kan veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

Luizen overleven zelden buiten de mens. Kledingstukken die u warm kan wassen of enkele uren kan bevriezen hoeft u niet in te spuiten met Pistal. Andere voorwerpen die u niet kan wassen of invriezen (zoals fietshelm, autosteun) kan u wel gemakkelijk behandelen met Pistal.

Bij gebruik op jonge of kleine dieren is het aangeraden om de verstuivingsduur zo kort mogelijk te houden of eerst een kleine dosis te verstuiven op een doek en zo de vacht te behandelen.

Neten

Neten zijn de eitjes van een (op de mens) parasiterende luis, zoals de hoofdluis of de schaamluis. Ze bestaan uit een tonvormig ei met bovenaan een klepje of operculum, waaruit de nimf kruipt als de embryonale ontwikkeling is voltooid. Neten zijn zeer klein en met het blote oog nauwelijks te zien. Bij het bestrijden van luizen zijn de neten vaak het lastigst te verwijderen. De eitjes van luizen worden met een kitstof vastgeplakt aan de haarschacht dichtbij de hoofdhuid. Deze kitstof is niet in water oplosbaar en is ook met zeep of shampoo niet te verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Luizen overleven zelden buiten de mens. Kledingstukken die u warm kan wassen of enkele uren kan bevriezen hoeft u niet in te spuiten met Pistal. Andere voorwerpen die u niet kan wassen of invriezen (zoals fietshelm, autosteun) kan u wel gemakkelijk behandelen met Pistal.

Bij gebruik op jonge of kleine dieren is het aangeraden om de verstuivingsduur zo kort mogelijk te houden of eerst een kleine dosis te verstuiven op een doek en zo de vacht te behandelen.

Teken

Teken behoren tot de klasse der spinachtigen. Ze hebben een rond tot ovaal lichaam met acht poten, zijn slechts een paar millimeter groot en komen voor in onopvallende kleuren zoals bruin en zwart. Teken leven van het bloed van gewervelde dieren. Ze bijten zich vast in de huid en laten zich na een bloedmaaltijd van enkele uren tot dagen weer vallen. Hierbij kunnen ze bepaalde ziekten overbrengen. Tekenbeten zijn meestal niet pijnlijk en worden vaak alleen opgemerkt wanneer de teek nog in de huid zit. Bekende gastheren van teken zijn vogels, reptielen en verschillende zoogdieren.

Gebruiksaanwijzing

Rechtstreeks verstuiven op rug, nek en buik van alle volwassen huisdieren, behalve katten en kleine vogels. Bij gebruik op jonge of kleine dieren is het aangeraden om de verstuivingsduur zo kort mogelijk te houden of eerst een kleine dosis te verstuiven op een doek en zo de vacht te behandelen. Ook de slaapplaats van het dier (of de plaats waar het vaak komt) behandelen.

Mieren

Mieren zijn een groep van kolonievormende sociale insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen (Hymenoptera). Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen en komen vrijwel overal ter wereld voor. Ze zijn dan ook één van de succesvolste diergroepen. Vele mierensoorten bouwen het nest in de bodem of in holle bomen, andere spinnen bladeren aan elkaar om een nest te maken of leven in spleten tussen rotsen.

Gebruiksaanwijzing

Verstuif Pistal gedurende 4 à 5 seconden rechtstreeks op de mieren.

Productinformatie

Pistal bestrijdt doeltreffend een breed spectrum van insecten in huis

Pistal bestrijdt nagenoeg alle vliegende en kruipende insecten (muggen, vliegen, wespen, motten en mieren) en alle uitwendige parasieten (vlooien, teken, mijten, luizen en bedwantsen).

Pistal bevat plantaardig pyrethrum extract

Plantaardig pyrethrum extract is een Europees vergund werkzaam bestanddeel op basis van een extract van de Afrikaanse chrysant (Chrysanthemum cinerariifolium). Natuurlijk pyrethrum is één van de oudste middelen tegen insecten. Het werd in de jaren 60 en 70 door synthetische pyrethroiden nagebootst die veel stabieler leken en een langere nawerking gaven, maar ook op het milieu.
Vandaag wordt de nawerking van synthetische pyrethroiden eerder negatief beoordeeld en wordt het natuurlijk pyrethrum terug verkozen.

Chrysanthemum cinerariifolium: van deze gedroogde bloemen wordt het plantaardige insecticide gemaakt.

Waarom kiezen voor plantaardig pyrethrum?

Plantaardig pyrethrum is minder stabiel dan synthetische pyrethrine. Onder invloed van UV-licht en lucht verdwijnt het na gebruik in enkele uren uit de atmosfeer en bodem. Wat vroeger als een nadeel beschouwd werd, is nu een troef voor mens en milieu.

Niet gebruiken op katten, kleine siervogels en koudbloedige dieren zoals terrarium- en aquariumdieren. Niet gebruiken bij wespennesten. Niet gebruiken op bijen of hommels.

Voorzorgsmaatregelen

Ontvlambaar. Contact met ogen en mond van mens en dier vermijden. Pyrethrines zijn zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan tijdelijke zenuwstoornissen veroorzaken bij katten en jonge dieren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Verpakking na gebruik naar inzamelpunt voor KGA brengen. Recipiënt onder druk: beschermen tegen zonnestralen en niet blootstellen aan temperatuur boven 50°C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet verstuiven naar een vlam of gloeiend voorwerp. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.

Pistal on One Page Love